Przywitanie i wstęp

Witamy w pakiecie eBeam Interactive Suite 3.

Najważniejsze informacje

Pakiet eBeam Interactive Suite 3 umożliwia przygotowywanie lekcji z wykorzystaniem dostarczonych zasobów oraz usprawnia realizację programu nauczania dzięki narzędziom do dynamicznego tworzenia adnotacji. Korzystając z oprogramowania, można także rejestrować materiały i je rozpowszechniać.

eBeam Home

Ekran eBeam Home pozwala tworzyć skróty do często używanych aplikacji, plików, folderów oraz witryn.

Wyświetl szczegóły »

eBeam Tool Palette

Zestaw narzędzi eBeam Tool Palette umożliwia tworzenie adnotacji, rejestrowanie ekranów, a także ogólną nawigację z wykorzystaniem dowolnego pliku lub aplikacji.

Wyświetl szczegóły »

eBeam Scrapbook

Aplikacja eBeam Scrapbook służy do tworzenia nieograniczonej liczby wirtualnych tablic, na których można pisać, rysować i tworzyć lekcje. Można też importować do nich materiały pochodzące z różnych źródeł. Aplikacja Scrapbook zawiera Galerię eBeam, która zapewnia dostęp do zasobów powiązanych z planem nauczania oraz łącza do przydatnych obrazów powiązanych ze wszystkimi obszarami tematycznymi i tytułami. Pliki w aplikacji Scrapbook można edytować, zapisywać i rozpowszechniać w różnych formatach.

Wyświetl szczegóły »

Help for installing the proper Flash files for multimedia use in Scrapbook.


Nowości w pakiecie eBeam Interactive Suite 3

Wszystkie systemy operacyjne

 • Nowy wygląd galerii
 • Przeciąganie i upuszczanie w tle
 • Dodatkowe zasoby w galerii
 • Usprawnienia w zakresie pól tekstowych, m.in.

Mac

 • Podświetlenie
 • Przesłona
 • W pełni zintegrowana galeria
 • Tworzenie hiperłączy

Menu pakietu eBeam Interactive Suite

Najważniejsze informacje

Miejsce, w którym znajduje się menu pakietu eBeam Interactive Suite, zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze:

Responsive image

Windows

Na pasku zadań systemu Windows, w prawym dolnym rogu.

Responsive image

Mac

Na pasku zadań systemu Mac w prawym górnym rogu.

Responsive image

Linux

W menu systemu Linux w prawym górnym rogu.

Łączenie i kalibracja

Najważniejsze informacje

Z pakietu eBeam Interactive Suite można korzystać niezależnie od tego, czy komputer jest podłączony do odbiornika eBeam. Po podłączeniu do odbiornika eBeam, wskaźnik eBeam Interactive Stylus umożliwia sterowanie wieloma funkcjami oprogramowania. Dostępna w oprogramowaniu funkcja kalibracji pozwala zdefiniować obszar interaktywny na podstawie rozmiaru oraz typu używanej powierzchni wyświetlania.

Responsive image

Łączenie

Oprogramowanie wykrywa, czy odbiornik eBeam jest podłączony, i uruchamia oprogramowanie. Gdy odbiornik eBeam (Receiver) jest odłączony, oprogramowanie wyświetla ostrzeżenie.

Responsive image

Aby ręcznie skonfigurować ustawienia połączenia odbiornika eBeam (w tym Bluetooth), wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w menu na pasku eBeam Interactive Suite.

Responsive image

Responsive image

Kalibracja

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania eBeam z odbiornikiem eBeam należy zdefiniować wymiary interaktywnego obszaru roboczego, starannie i dokładnie umieszczając rysik w środku każdego celu i usuwając go z obszaru wyświetlania. Uwaga: Łatwiejsze może okazać się umieszczenie końcówki rysika poza celem i przeciągnięcie go do środka, a następnie odsunięcie. Prawidłowa kalibracja zapewni precyzyjne działanie pisaka na wyświetlanym obrazie. Na początku każdej sesji interaktywnej zaleca się kalibrację powierzchni wyświetlania.

Responsive image

Aby rozpocząć ręczną kalibrację, na pasku menu pakietu eBeam Interactive Suite należy wybrać opcję Calibrate (kalibracji obszaru interaktywnego).

Responsive image

Wskaźnik eBeam Interactive Stylus

Działanie interaktywnego wskaźnika eBeam Interactive Stylus można porównać do działania myszy bezprzewodowej. Końcówka rysika działa tak samo, jak standardowa mysz — pozwala (01) klikać i przeciągać elementy. Wciśnięcie większego przycisku (02) jest równoważne z kliknięciem prawym przyciskiem myszy. Mały okrągły przycisk pozwala (03) ukrywać i wyświetlać zestaw narzędzi eBeam Tool Palette.

Responsive image

eBeam Tool Palette

Najważniejsze informacje

The eBeam Tool Palette floats over the top of open applications and is used to navigate and annotate. The Tool Palette lets you draw and erase, create shapes, highlight, enter text and take snapshots.

Responsive image

Zachowanie

Zestaw narzędzi eBeam Tool Palette jest wyświetlany automatycznie po uruchomieniu aplikacji eBeam Scrapbook lub podłączeniu odbiornika eBeam do komputera.

Aby wyświetlić lub ukryć zestaw narzędzi eBeam Tool Palette:

 • Naciśnij przycisk zestawu narzędzi (okrągły) na wskaźniku eBeam Interactive Stylus lub
 • wybierz zestaw narzędzi na pasku menu pakietu eBeam Interactive Suite.

Responsive image

Funkcje do adnotacji w aplikacji Scrapbook

Narzędzie do adnotacji

Responsive image Narzędzie Pen (Pióro) umożliwia wybranie koloru i grubości linii oraz tworzenie adnotacji przy użyciu wirtualnego atramentu. Podwójne kliknięcie dowolnego koloru w zestawie narzędzi powoduje wybranie niestandardowego koloru.

Responsive imageNarzędzie Shapes (Kształty) służy do rysowania kwadratów, okręgów, linii i strzałek na stronie aplikacji Scrapbook lub w dowolnej otwartej aplikacji. Użytkownik może zmieniać kolor i grubość linii w zależności od potrzeb.

Responsive imageKorzystając z opcji Slide Forward (Przesuń do przodu), można przejść do kolejnej strony w pliku aplikacji Scrapbook.

Responsive imageNarzędzie Eraser (Gumka) pozwala wymazać adnotacje utworzone za pomocą zestawu narzędzi. Nie można w nim wymazywać kształtów ani obrazów.

Responsive imageNarzędzie Cursor (Kursor) umożliwia wybieranie na stronie aplikacji Scrapbook pojedynczych elementów lub kilku z nich, a następnie przesuwanie ich, obracanie, zmianę rozmiarów, grupowanie lub kopiowanie.

Responsive imageNarzędzie Undo (Cofnij) pozwala cofnąć ostatnią operację.

Responsive imageKorzystając z opcji Slide Back (Przesuń do tyłu), można przejść do poprzedniej strony w pliku aplikacji Scrapbook.

Responsive imageNarzędzie Highlighter (Wyróżnienie) umożliwia wybranie koloru i grubości linii oraz zaznaczanie półprzezroczystym kolorem. Podwójne kliknięcie dowolnego koloru w zestawie narzędzi powoduje wybranie niestandardowego koloru.

Wybór koloru narzędzia

Aby zmienić kolor pióra, wyróżnienia lub narzędzia do rysowania kształtów, przejdź do zewnętrznego okręgu zestawu narzędzi i kliknij wybrany kolor.

Responsive image

Wybór grubości linii

Aby wybrać grubość linii, użyj przycisku wybierania grubości linii znajdującego się w środkowej części zestawu narzędzi. Należy dokonać wyboru spośród wyświetlanych opcji.

Responsive image

eBeam Scrapbook

Najważniejsze informacje

Aplikacja eBeam Scrapbook jest przydatna podczas burzy mózgów, do robienia notatek, szkicowania pomysłów, a także usprawniania współpracy. Do aplikacji Scrapbook można importować pliki, w tym obrazy, pliki Flash, PDF i prezentacje PowerPoint. Można też używać aplikacji Scrapbook jak wirtualnej tablicy i tworzyć materiały przy użyciu udostępnionych zasobów.

Dane utworzone w aplikacji Scrapbook można edytować, zapisywać i rozpowszechniać w różnych formatach, m.in.: .bmp, .iwb, .jpg, .pdf czy .png.

Responsive image

Nawigacja i panel zawierający miniatury

W panelu miniatur znajdują się wszystkie strony zawarte w pliku aplikacji Scrapbook. Aby wyświetlić w oknie głównym stronę w normalnym rozmiarze, wybierz miniaturę z listy. Kolejność stron można zmieniać, przeciągając je do wybranej lokalizacji na panelu zawierającym miniatury.

Responsive image

Zarządzanie stronami

Responsive image

Dodawanie strony do pliku aplikacji Scrapbook.

Responsive image

Duplikowanie strony.

Responsive image

Usuwanie strony.

Pasek narzędzi Scrapbook

Najważniejsze informacje

Pasek narzędzi Scrapbook zapewnia szybki dostęp do wielu funkcji oprogramowania, które umożliwiają tworzenie atrakcyjnych prezentacji, np. eBeam Gallery, dynamiczne wpisywanie i edycja tekstów, Zoom (Powiększanie), Podświetlenie, Przesłona, oraz Podgląd kamery.

Responsive image

Funkcje dostępne na pasku narzędzi

Przesuwanie paska narzędzi do dolnej części okna aplikacji Scrapbook.

Responsive image

 

Przesuwanie paska narzędzi z powrotem do górnej części okna aplikacji Scrapbook.

Responsive image

 

Opcja Text (Tekst) pozwala dodawać pole tekstowe na aktywnej stronie aplikacji Scrapbook.

Responsive image

 

Opcja Flash służy do importowania plików i filmów w formacie Flash.

Responsive image

 

Opcja Image (Obraz) pozwala dodawać własne zdjęcia i obrazy na aktywnej stronie aplikacji Scrapbook. Obsługiwane formaty plików: .bmp, .jpg i .png.

Responsive image

 

Funkcja Snapshot (Zdjęcie ekranu) umożliwia wykonywanie na bieżąco zrzutów ekranu. Użytkownik może uchwycić cały ekran lub kliknąć obszar i przeciągnąć go, aby uchwycić część ekranu.

Responsive image

 

Funkcja Camera Viewer (Podgląd kamery) pozwala uzyskać dostęp do dowolnej wbudowanej lub podłączonej kamery internetowej, żeby wykonać zdjęcie ekranu i dodać ją do aplikacji Scrapbook w postaci obiektu widocznego na ekranie lub jako tła.

Responsive image

 • Na pasku narzędzi Camera Viewer (Podgląd kamery), opcja Add Object To Scrapbook (Dodaj obiekt do aplikacji Scrapbook): Po kliknięciu funkcji Camera Viewer (Podgląd kamery) można dodać tę migawkę na stronie Scrapbook lub ją edytować.
 • Na pasku narzędzi Camera Viewer (Podgląd kamery), opcja Add Image As Background (Dodaj obraz jako tło): Po kliknięciu funkcji Camera Viewer (Podgląd kamery) migawkę można ustawić jako tło (zajmie całą stronę).

 

Funkcja Spotlight (Podświetlenie) służy do wyróżniania wybranego fragmentu na ekranie wyświetlania.

Responsive image

 • Z poziomu opcji Spotlight (Podświetlenie): Korzystając z przycisku menu, można przenosić i dostosowywać funkcję Spotlight (Podświetlenie). Użytkownik może modyfikować ustawienia przezroczystości funkcji Spotlight (Podświetlenie), jej kształt oraz rozmiar.

 

Funkcja Coversheet (Przesłona) umożliwia ukrywanie lub pokazywanie zawartości. Po kliknięciu przycisku Coversheet (Przesłona) znika całkowicie bieżąca strona w aplikacji Scrapbook (bez wpływu na miniatury). Użytkownik może odsłonić większą część strony, przeciągając zasłonięty obszar z góry, dołu, lewej lub prawej strony.

Responsive image

 • Opcje funkcji Coversheet (Przesłona): Korzystając z przycisku menu, można modyfikować przezroczystość przesłony.

eBeam Gallery

Najważniejsze informacje

Galeria eBeam Scrapbook Gallery zawiera zbiór zasobów powiązanych z planem nauczania, które można dodać do swoich stron w formie elementów lub tła stron aplikacji Scrapbook. Zawiera podfoldery grupujące zawartość tematycznie, a także obrazy i pliki Flash. Po wybraniu elementu do użycia wystarczy przeciągnąć plik na stronę Scrapbook. Po przeciągnięciu pliku do rogu strony można ją dodać jako tło. Aplikacja Scrapbook obsługuje także internetowe wyszukiwanie obrazów przez serwis Flickr.

Responsive image

Przegląd kategorii

Backgrounds & Templates (Tła i szablony)

Responsive image

 

Classroom Tools (Narzędzia szkolne)

Responsive image

 

Dynamic Content (Zawartość dynamiczna)

Responsive image

 

Geography (Geografia)

Responsive image

 

Graphic Design & Art (Projektowanie graficzne i sztuka)

Responsive image

 

Health (Zdrowie)

Responsive image

 

History & Social Studies (Historia i socjologia)

Responsive image

 

Literature & Language Arts (Literatura i filologia)

Responsive image

 

Mathematics (Matematyka)

Responsive image

 

Music & Theatre (Muzyka i teatr)

Responsive image

 

Recreation & Sports (Sport i rekreacja)

Responsive image

 

Science (Nauki ścisłe)

Responsive image

 

Flickr

Aby uzyskać dostęp do opcji wyszukiwania obrazów w serwisie Flickr, kliknij opcję Gallery (Galeria), a następnie przycisk Flickr. Po wyrażeniu zgody na przestrzeganie warunków korzystania z serwisu wpisz słowo kluczowe. Aby filtrować wyniki wyszukiwania po opisanych obrazach, użyj strzałki na menu rozwijanym i wybierz swoje preferencje. Uwaga: Wszystkie obrazy dostępne w opcji wyszukiwania eBeam Flickr zawierają licencję Creative Commons.

Responsive image

Tworzenie materiałów na strony aplikacji Scrapbook

Najważniejsze informacje

Zawartość strony w aplikacji Scrapbook składa się z tła i elementów strony. Domyślne tło jest białe, jednak można zmienić kolor lub wybrać obraz, który zostanie użyty jako tło. Elementy strony to adnotacje, kształty, pola tekstowe, obrazy oraz pliki Flash.

Responsive image

Manipulowanie obrazami na stronie

Korzystając z narzędzia do zaznaczania w zestawie narzędzi eBeam Tool Palette, można zaznaczyć dowolny element lub przedmiot, a następnie przesunąć go, obrócić, zmienić rozmiar lub pogrupować. Użytkownik może też zmieniać pozycję przedmiotów—przesuwając je do przodu lub do tyłu—odbijać je pionowo lub poziomo, zmieniać ich kolejność, duplikować, a także usuwać.

Responsive image

Aby na przykład obrócić schemat przedstawiający ludzkie ucho, należy skorzystać z narzędzia do zaznaczania, kliknąć przedmiot w celu uzyskania dostępu do opcji manipulowania, a następnie obrócić przedmiot w prawo lub lewo.

Import i eksport

Do aplikacji Scrapbook można zaimportować pliki w następujących formatach: .doc, .iwb (Interactive Whiteboard), pdf, ppt oraz .xls. Aby zaimportować pliki, przejdź do menu plików w aplikacji Scrapbook i zaznacz opcję Import (Importuj).

Aby dodać istniejącą grafikę lub inne elementy na stronie aplikacji Scrapbook, kliknij na pasku narzędzi przyciski Image (Obraz) i Flash.

Pliki utworzone w aplikacji Scrapbook można zapisać w różnych formatach, w tym .bmp, .jpg oraz .pdf. Na pasku menu kliknij opcję File (Plik), a następnie Save As (Zapisz jako) i wybierz żądany format pliku.

Responsive image

Ustawienia tła

Wybierz typ tła

Aplikacja Scrapbook pozwala dodać tło strony na dwa sposoby.

 • Na pasku menu w aplikacji Scrapbook kliknij kolejno opcje Page (Strona), a następnie Background Settings (Ustawienia tła) i, korzystając z dostępnych opcji, dostosuj tło do swoich potrzeb. Responsive image
 • Na pasku narzędzi aplikacji Scrapbook zaznacz opcję Gallery (Galeria) i wybierz obraz. Następnie przeciągnij obraz na stronę w aplikacji Scrapbook, przytrzymując go do momentu wyświetlenia wywiniętego prawego dolnego i prawego górnego rogu. Upuść obraz nad jednym z wywiniętych obszarów..Responsive image

Ustawienia tła dla kilku stron

Dla każdego pliku otwartego w aplikacji Scrapbook można wybrać tło pojedynczej strony, zastosować nowe ustawienia tła dla wszystkich stron oraz utworzyć domyślne ustawienia dla wszystkich nowych stron.

Jeśli chcesz wybrać tło wyłącznie dla opracowywanej strony, w ustawieniu Apply to (Zastosuj do) wybierz opcję Current Page (Bieżąca strona). Można też wybrać opcję All Pages (Wszystkie strony), jeśli tło ma być wyświetlane na każdej stronie utworzonej dotychczas w aplikacji Scrapbook.

Uwaga: Wybranie ustawienia spowoduje zastąpienie tła na wszystkich stronach. Tej operacji nie można cofnąć.

Zaznacz opcję New Pages (Nowe strony), aby ustawić tło dla każdej nowej strony dodanej do pliku w aplikacji Scrapbook. Można też w dowolnej chwili zmienić ustawienie dla opcji New Pages (Nowe strony). Podczas wstawiania nowych stron aplikacja Scrapbook domyślnie zastosuje ostatnie wybrane ustawienie dla opcji New Pages (Nowe strony).

Uwaga: Aby przywrócić tło w postaci pustej strony dla każdej nowej strony, należy ustawić nowe białe tło, a następnie zaznaczyć opcję New Pages (Nowe strony)

Zestaw narzędzi eBeam Tool Palette w innych aplikacjach

Najważniejsze informacje

Zestaw narzędzi nawigacyjnych eBeam Navigation Tool Palette pozwala na wygodną interakcję z plikami i aplikacjami w dowolnym programie poza aplikacją eBeam Scrapbook, korzystając z interaktywnego wskaźnika jak z bezprzewodowej myszy.

Funkcja myszy pozostaje aktywna do momentu wybrania narzędzia w zestawie narzędzi nawigacyjnych.

Responsive image

Funkcje

Narzędzie Screen Annotation (Adnotacje na ekranie) umożliwia tworzenie takich adnotacji przy użyciu wirtualnego atramentu i zapisywanie ich w aplikacji Scrapbook. Uwaga: Gdy tryb tworzenia adnotacji na ekranie jest włączony, opcja nawigacji jest wyłączona. Responsive image

Narzędzie Keyboard (Klawiatura) służy do uruchamiania klawiatury ekranowej dostępnej w systemie operacyjnym komputera, dzięki czemu użytkownik może wpisywać tekst, klikając poszczególne znaki na klawiaturze przy użyciu interakcyjnego pisaka. Responsive image

Narzędzie Scrapbook umożliwia otwarcie aplikacji Scrapbook.

Narzędzie Snapshot (Zdjęcie ekranu) umożliwia przechwycenie całego ekranu lub jego części. Obrazy są umieszczane na stronie aplikacji Scrapbook, w tle na nowej stronie lub jako elementy aplikacji Scrapbook na bieżącej stronie. Responsive image

eBeam Annotation Tool Palette

Najważniejsze informacje

Zestaw narzędzi do adnotacji eBeam Annotation Tool Palette służy do pisania, rysowania, tworzenia kształtów i wymazywania ich w dowolnej aplikacji lub pliku na komputerze. Gdy jest uruchomiony ten tryb, nawigacja jest wyłączona, a obszar wyświetlania przykrywa przezroczysta warstwa. Aby zachować adnotacje, wybierz narzędzie Cursor (Kursor) z palety narzędzi, a adnotacje będą automatycznie zapisywane w aplikacji Scrapbook. Jeśli adnotacje mają być automatycznie odrzucane, wybierz tę opcję w preferencjach palety narzędzi.

Funkcje

Responsive image

Narzędzie Pen (Pióro) umożliwia tworzenie adnotacji w dowolnym aktywnym pliku lub aplikacji. Podczas używania tego narzędzia przycisk jest podświetlony, a w środku zestawu narzędzi do adnotacji wyświetlane są wybrane ustawienia koloru i grubości linii.

Responsive image

Narzędzie Shapes (Kształty) pozwala rysować kształty w aktywnym pliku. W zestawie narzędzi do adnotacji użytkownik może wybrać typ kształtu, kolor oraz grubość linii.

Responsive image

Narzędzie Redo (Wykonaj ponownie) umożliwia ponowne wykonanie ostatniej operacji cofniętej przy użyciu narzędzia Undo (Cofnij).

Responsive image

Narzędzie Eraser (Gumka) służy do wymazywania adnotacji utworzonych przy użyciu narzędzia Pen (Pióro) lub Highlighter (Wyróżnienie).

Responsive image

Narzędzie Cursor (Kursor) przełącza z trybu tworzenia adnotacji do trybu nawigacji.

Responsive image

Korzystając z narzędzia Save (Zapisz), migawkę pliku można zapisać w aplikacji Scrapbook jako nową stronę z adnotacjami i kształtami. Podczas zapisywania nowej strony na pulpicie widoczna jest ikona zapisywania. Aby adnotacje były na stałe powiązane z dokumentem, należy zapisać plik utworzony w aplikacji Scrapbook.

Responsive image

Narzędzie Undo (Cofnij) usuwa adnotacje utworzone przy użyciu narzędzia Pen (Pióro), Highlighter (Wyróżnienie) lub Shapes (Kształty).

Responsive image

Narzędzie Highlighter (Wyróżnienie) umożliwia zaznaczanie elementów w dowolnym aktywnym pliku lub aplikacji. Podczas używania narzędzia wyróżnienia przycisk jest podświetlony, a w środku zestawu narzędzi do adnotacji wyświetlane są wybrane ustawienia koloru i grubości linii.

Powrót z zestawu narzędzi do adnotacji do zestawu narzędzi nawigacyjnych.

Najważniejsze informacje

Responsive image

Aby zakończyć pracę w zestawie narzędzi nawigacyjnych, zaznacz strzałkę umieszczoną na dole zestawu narzędzi do adnotacji. Wszystkie adnotacje na ekranie zostaną domyślnie zapisane w aplikacji Scrapbook. To ustawienie można zmienić w menu aplikacji eBeam Scrapbook. W tym celu wybierz opcję Preferences (Preferencje), a następnie usuń zaznaczenie obok opcji Always save screen annotations to Scrapbook (Zawsze zapisuj adnotacje na ekranie w aplikacji Scrapbook).

Scrapbook Meeting

Overview

Meetings let people view and participate in your session remotely anywhere there is an internet connection. The host can make their session secure with an optional password and if the device is used within a closed system, there are advanced options to create internal sessions.

Start a meeting

Start a meeting

Press the Meeting button in the toolbar to open the Meeting Panel on the right side of the Scrapbook window.

Start a meeting

To start a meeting, press the Start Meeting button in the Meeting Panel.

Host details

The Display name and Title are automatically populated, but you can also customize them to represent yourself and the meeting appropriately. Add a profile picture that will be your visual representation in the participant list. Press the Start Meeting button to start your session.

Optional password

Click the lock icon to add ro remove a password to your session.

Starting a Local Meeting Server

By default, eBeam uses the eBeam Global Server. Users can also create a Local Meeting Server within their own computer and host a meeting.

Installing the Local Meeting Server on your computer

 • Download the Install file and guide from www.luidia.com/app
 • Follow the procedures in the guide to install the Local Meeting Server

Refer to the minimum specifications listed in the guide to ensure the Local Meeting Server runs properly.

Setting up a Meeting Server in Scrapbook

The Meeting Server can be changed in the Scrapbook Network Options. By default the Meeting Server option is set to eBeam Global Server.

If users want to connect using an invitation message, you should not set up a Local Meeting Server.

Meeting Server 1
 • Navigate to [Setting]-[Options]-[Network]-[Meeting Server]-[Add]. User will be able to add new server
Meeting Server 1
 • Adding Meeting Server

  Server Name: [any name user selects]
  IP Address/port: [input server information]
  * Inquire to your IT administrator for server information

  Press [OK] to create a new server

Meeting Invites

Once a meeting has begun, you can invite other participants via email by clicking on the mail icon in the meeting panel or by sharing the meeting ID#.

The participant list sill show you who is currently connected. The host is able to allow or disallow interaction capabilities for each individual participant by clicking on the pencil icon next to their name. When the pencil icon is gray, they participant can only view the session. When the pencil is white, the user can fully interact with the meeting board.

Group chat

Use the Group Chat at the bottom of the meeting panel to chat with the connected users.

Join a meeting

Join a meeting

To join a meeting that has been started, press the Join Session button in the Meeting Panel.

Joining meeting details

 • Participants can also optionally customize their dispayed name and profile image as well.
 • Input the 9 digit numerical Meeting ID provided by the meeting host.
 • If the host set a password for the session, input it in the password field.
 • Press the Join Session button to join the meeting session.

Individual Assignment

With Individual Assignment, clients can write on their screen individually without needing specific authorization. Plus, the host can view all of the clients' screens on their display. The host can also choose to zoom in on one and share it with the rest of the clients.

Individual Assignment buttonIndividual Assignment view

 • Attention Mode

Attention Mode turns all of the clients’ screens off. The clients will not be able to write on the screen even if they have the writing authorization.

Attention Mode ButtonAttention Mode view

 • Saving Meeting Notes

When you leave the meeting room, you can either choose to save the meeting notes on the server or discard them. If you save them, people can access and download the notes after the host ends the meeting. If the host chooses to discard the meeting notes, they will not be uploaded to the server or accessible to anyone other than the host.

Attention Mode Button

Whiteboard Capture

Overview

The Scrapbook capture functionality and features are included in the latest version of the software. The capture software works with both the Capture Pack and eBeam’s latest Marker Pack accessories.

Calibration for Marker Pack and Capture Pack

Whiteboard Menu Option

In order to calibrate the software, make sure your hardware is set up properly and is recognized by the software. If your whiteboard has not been calibrated before, a calibration window will automatically open. To calibrate, tap the Marker Pens on the board as directed by the software. To manually start the calibration:

 • Select Yes when prompted, or

 • Select Calibrate Capture Area from the Capture Tools Menu.

You should always perform the calibration setup unless you are certain the Sensor hasn’t been moved since the last use.

Draw Angle

Proper Marker Angle

For best results, the marker should be used close to a 90 degree angle (perpendicular) from the draw surface. More than a 15 degree tilt may cause errant strokes.

Zasoby eBeam

eBeam Connect

eBeam Connect to narzędzie umożliwiające współpracę w środowisku chmury, w którym można tworzyć materiały oraz przechowywać dokumenty. Narzędzie eBeam Connect współpracuje ze standardowymi przeglądarkami internetowymi, dlatego jeśli użytkownik ma dostęp do Internetu, może utworzyć w narzędziu konto, a następnie importować i tworzyć dokumenty, a także dołączać do sesji na żywo, żeby wyświetlać materiały i współpracować z innymi.

Zarejestruj się już dziś!

Responsive image

eBeam Community Portal

W portalu eBeam Community Portal można pobrać najnowsze oprogramowanie, materiały szkoleniowe, przykładowe lekcje, a także zapisywać dokumenty w chmurze.

Utwórz konto już dziś.

Responsive image

Zasoby internetowe

Zapoznaj się z listą witryn zweryfikowanych przez zespół złożony z nauczycieli z firmy eBeam. Te zasoby pomagają w planowaniu interakcyjnych lekcji, zwiększaniu zaangażowania uczniów oraz udostępnianiu materiałów, które można wykorzystać podczas zajęć.

Responsive image

eBeam Support

Odwiedź stronę wsparcia technicznego firmy eBeam w celu uzyskania pomocy w kwestiach dotyczących sprzętu i oprogramowania. W razie pytań można przesłać je za pomocą formularza lub skontaktować się z technikiem w godzinach pracy firmy.Responsive image

Windows Install Help

If you run into an error while launching the application:

The program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Solution

The missing dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is installed with a Windows update. To resolve this issue, download and install the Update for Universal C Runtime in Windows from Microsoft.

Note:

To install this update, you must have the following operating system updates installed on your system.