Uvítání a úvod

Vítá vás sada eBeam Interactive Suite 3.

Přehled

eBeam Interactive Suite 3 vám umožní vytvářet lekce pomocí poskytnutých prostředků a vylepšit osnovu pomocí dynamických nástrojů pro poznámky. Software také umožňuje nahrávat a distribuovat obsah.

eBeam Home

eBeam Home umožňuje vytvářet zástupce často používaných aplikací, souborů, složek a webových stránek.

Zobrazit detaily »

eBeam Tool Palette

eBeam Tool Palette pracuje s libovolným souborem nebo aplikací a umožňuje vytvořit poznámku, záznam obrazovky a slouží k obecné navigaci.

Zobrazit detaily »

eBeam Scrapbook

eBeam Scrapbook umožňuje vytvořit neomezený počet virtuálních bílých tabulí, na které můžete psát, kreslit, vytvářet lekce a importovat obsah z různých zdrojů. V rámci aplikace Scrapbook je k dispozici eBeam Gallery, která poskytuje prostředky pro osnovu a odkaz s možností prohledávání na příslušné obrázky, které jsou užitečné napříč všemi oblastmi předmětů a tématy. Soubory Scrapbook je možné upravovat, ukládat a distribuovat v řadě formátů.

Zobrazit detaily »

Help for installing the proper Flash files for multimedia use in Scrapbook.


Novinky v sadě eBeam Interactive Suite 3

Všechny platformy

 • Nový design Galerie
 • Přetahování pozadí
 • Další prostředky v Galerii
 • Vylepšení textových polí včetně...

Mac

 • Výběr
 • Krycí list
 • Plně integrovaná Galerie
 • Hypertextové odkazy

eBeam Interactive Suite Menu

Přehled

Menu eBeam Interactive Suite je umístěno na různých místech podle operačního systému počítače:

Responsive image

Windows

Na hlavním panelu systému Windows vpravo dole

Responsive image

Mac

Na panelu nástrojů Mac Tool Bar vpravo nahoře

Responsive image

Linux

V menu Linux System vpravo nahoře

Připojení a kalibrace

Přehled

Sadu eBeam Interactive Suite je možné používat když je počítač připojený k eBeam Receiver, nebo bez připojení. Když je počítač připojený k eBeam Receiver, mnohé funkce softwaru jsou ovládány pomocí eBeam Interactive Stylus. Funkce kalibrace obsažená v softwaru umožňuje definovat interaktivní oblast na základě velikosti a typu použité plochy displeje.

Responsive image

Připojení

Software rozpozná, když se počítač připojí k eBeam Receiver, a spustí a aktivuje software. Po odpojení eBeam Receiver zobrazí software výstrahu.

Responsive image

Chcete-li ručně nakonfigurovat nastavení připojení eBeam Receiver (včetně Bluetooth), vyberte v menu eBeam Interactive Suite položku Systémové předvolby.

Responsive image

Responsive image

Kalibrace

Předtím, než použijete software eBeam s přijímačem eBeam Receiver, musíte definovat rozměry interaktivní pracovní oblasti opatrným a přesným přechodem do středu jednotlivých cílů a uvolněním stylusu z oblasti displeje. Poznámka: Některým uživatelům bude možná více vyhovovat, když umístí hrot stylusu mimo cíl a přetáhnou ho do středu a uvolní. Správná kalibrace zajistí, že Interaktivní stylus bude na zobrazeném obrázku přesně fungovat. Doporučujeme kalibrovat plochu displeje před zahájením každé interaktivní relace.

Responsive image

Chcete-li spustit kalibraci ručně, vyberte v menu eBeam Interactive Suite položku Kalibrace.

Responsive image

eBeam Interactive Stylus

eBeam Interactive Stylus si můžete představit jako bezdrátovou myš. Hrot stylusu funguje jako standardní myš a umožní vám (01) klepnout a táhnout. Větší tlačítko poskytuje (02) akce odpovídající pravému tlačítku myši. Malé kulaté tlačítko vám umožní (03) skrýt a zobrazit eBeam Tool Palette.

Responsive image

eBeam Tool Palette

Přehled

eBeam Tool Palette „plave“ nad otevřenými aplikacemi a používá se k navigaci a vytváření poznámek. Paleta nástrojů umožňuje kreslit a mazat, vytvářet tvary, zvýrazňovat, zadávat text a pořizovat snímky.

Responsive image

Chování

eBeam Tool Palette se zobrazí automaticky po spuštění aplikace eBeam Scrapbook, nebo když se eBeam Receiver připojí k počítači.

Zobrazení nebo skrytí eBeam Tool Palette:

 • Stiskněte tlačítko Palety nástrojů (kulaté) na eBeam Interactive Stylus, nebo
 • Vyberte v menu eBeam Interactive Suite položku Paleta nástrojů.

Responsive image

Funkce pro vytváření poznámek ve Scrapbooku

Nástroje pro vytváření poznámek

Responsive image Pomocí nástroje Pero je možné vybrat barvu a tloušťku čáry a vytvářet poznámky virtuálním inkoustem. Poklepáním na libovolnou barvu v Paletě nástrojů vyberete vlastní barvu.

Responsive imagePomocí nástroje Tvary můžete kreslit obdélníky, kruhy, čáry a šipky na stránce Scrapbook nebo nad jakoukoli otevřenou aplikací. Barvu a tloušťku čáry můžete měnit dle potřeby.

Responsive imageTlačítkem O snímek dopředu se posunete na další stránku v souboru Scrapbook.

Responsive imagePomocí nástroje Guma můžete smazat libovolné poznámky vytvořené pomocí Palety nástrojů. Nelze mazat tvary nebo obrázky.

Responsive imagePomocí nástroje Kurzor můžete vybrat jeden nebo více prvků ve Scrapbook a můžete je přesunout, otočit, změnit jejich velikost, seskupit nebo kopírovat.

Responsive imagePomocí nástroje Zpět vrátíte poslední akci.

Responsive imageTlačítkem O snímek dozadu se posunete na předchozí stránku v souboru Scrapbook.

Responsive imagePomocí nástroje Zvýrazňovač je možné vybrat barvu a tloušťku čáry a zvýrazňovat průhlednou barvou. Poklepáním na libovolnou barvu v Paletě nástrojů vyberete vlastní barvu.

Výběr barvy nástroje

Chcete-li změnit barvu pera, zvýrazňovače nebo nástroje tvary, přejděte na vnější kruh Palety nástrojů a klepněte na požadovanou barvu.

Responsive image

Výběr tloušťky čáry

Chcete-li zvolit požadovanou tloušťku, klepněte na tlačítko tloušťky čáry uprostřed Palety nástrojů. Vyberte tloušťku ze zobrazených možností.

Responsive image

eBeam Scrapbook

Přehled

eBeam Scrapbook umožňuje diskutovat, dělat si poznámky, vytvářet diagramy konceptů a spolupracovat. Do Scrapbooku je možné importovat soubory - včetně obrázků, flash médií, souborů PDF a prezentací v PowerPointu - a Scrapbook je možné používat jako virtuální bílou tabuli a vytvářet obsah pomocí poskytovaných prostředků.

Data ve Scrapbooku je možné upravovat, ukládat a distribuovat v řadě formátů včetně následujících: .bmp, .iwb, .jpg, .pdf a .png.

Responsive image

Navigace a podokno miniatur

Na panelu miniatur se zobrazují všechny stránky, seřazené, ze souboru Scrapbook. Zvolením miniatury v seznamu zobrazíte danou stránku v normální velikosti v hlavním okně. Pořadí stránek můžete změnit přetažením stránky na nové místo v podokně miniatur.

Responsive image

Správa stránek

Responsive image

Přidejte stránku do souboru Scrapbook.

Responsive image

Vytvořte duplicitní stránku.

Responsive image

Odstraňte stránku.

Panel nástrojů Scrapbook

Přehled

Panel nástrojů Scrapbook poskytuje rychlý přístup k mnoha funkcím softwaru, kterými je možné vytvořit poutavé prezentace,jako je například eBeam Gallery, dynamické zadávání a úpravy textu, Zoom, Výběr, Krycí list a Hledáček fotoaparátu.

Responsive image

Funkce panelu nástrojů

Přesune panel nástrojů k dolnímu okraji okna Scrapbook.

Responsive image

 

Přesune panel nástrojů zpět k hornímu okraji okna Scrapbook.

Responsive image

 

Tlačítkem Text přidáte textové pole do aktivní stránky Scrapbooku.

Responsive image

 

Flash umožní importovat soubory Flash a filmy Flash.

Responsive image

 

Tlačítkem Obrázek přidáte vlastní fotografie a obrázky do aktivní stránky Scrapbooku. Podporované formáty zahrnují formáty .bmp, .jpg a .png.

Responsive image

 

Tlačítkem Snímek vytvoříte kopii obrazovky. Můžete zachytit celou obrazovku nebo klepnutím a tažením vyberete oblast a vytvoříte kopii části obrazovky.

Responsive image

 

Hledáček fotoaparátu umožňuje přístup k libovolné integrované nebo připojené webové kameře a umožní vám pořídit snímek a přidat ho do Scrapbooku jako objekt nebo pozadí obrazovky.

Responsive image

 • Přidání objektu do Scrapbooku pomocí nástroje Hledáček fotoaparátu: Po klepnutí na tlačítko Hledáček fototaparátu můžete přidat snímek na stránku Scrapbook a upravit ho nebo změnit.
 • Přidání obrázku jako pozadí pomocí nástroje Hledáček fotoaparátu: Po klepnutí na tlačítko Hledáček fototaparátu můžete použít snímek jako pozadí (vyplní celou stránku).

 

Výběr umožní zaměřit se na určitou oblast displeje.

Responsive image

 • Možnosti Výběru: Pomocí tlačítka menu můžete Výběr přesunout a přizpůsobit. Je možné upravit neprůhlednost, tvar a velikost Výběru.

 

Krycí list umožňuje skrýt a zobrazit obsah. Po klepnutí na tlačítko Krycí list se aktuální stránka Scrapbook zcela skryje (netýká se miniatur). Část stránky můžete odkrýt tažením skryté oblasti seshora, zezdola, zleva a zprava.

Responsive image

 • Možnosti Krycího listu: Pomocí tlačítka menu můžete upravit neprůhlednost krycího listu.

eBeam Gallery

Přehled

eBeam Scrapbook Gallery poskytuje kolekci prostředků osnovy, které můžete přidávat na stránky jako prvky Scrapbooku nebo jako pozadí stránek Scrapbooku. Je tvořena podsložkami specifickými pro daný obsah a zahrnuje obrázky a soubory Flash. Když vyberete požadovanou položku, jednoduše přetáhněte soubor na stránku Scrapbooku. Když přetáhnete soubor do rohu stránky, můžete ho přidat jako pzadí. Scrapbook také zahrnuje možnost hledání obrázků na Internetu prostřednictvím Flickru.

Responsive image

Rychlý přehled kategorií

Backgrounds & Templates (Pozadí a šablony)

Responsive image

 

Classroom Tools (Nástroje pro učebnu)

Responsive image

 

Dynamic Content (Dynamický obsah)

Responsive image

 

Geography (Geografie)

Responsive image

 

Graphic Design & Art (Grafický design a umění)

Responsive image

 

Health (Zdraví)

Responsive image

 

History & Social Studies (Historie a společenské vědy)

Responsive image

 

Literature & Language Arts (Literatura a jazyky)

Responsive image

 

Mathematics (Matematika)

Responsive image

 

Music & Theatre (Hudba a divadlo)

Responsive image

 

Recreation & Sports (Rekreace a sport)

Responsive image

 

Science (Věda)

Responsive image

 

Flickr

Chcete-li přejít na vyhledávání obrázků na Flickru, klepněte na Galerii a potom na tlačítko Flickr. Po potvrzení souhlasu se smluvními podmínkami zadejte klíčové slovo. Chcete-li filtrovat vyhledávání a hledat jen označené obrázky, zvolte své preference pomocí rozbalovacího menu se šipkou. Poznámka: Všechny obrázky dostupné prostřednictvím vyhledávání eBeam Flickr zahrnují licenci Creative Commons.

Responsive image

Vytváření obsahu stránek Scrapbooku

Přehled

Obsah stránky Scrapbooku je tvořen pozadím a prvky stránky. Výchozí pozadí je bílé, ale jeho barvu lze změnit nebo je možné použít jako pozadí specifický obrázek. Prvky stránky zahrnují poznámky, tvary, textová pole, obrázky a soubory Flash.

Responsive image

Manipulace s objekty na stránce

Pomocí nástroje pro výběr eBeam Tool Palette je možné každý prvek nebo objekt vybrat a přesunout, otočit, změnit jeho velikost a seskupit ho. Můžete také měnit pozici objektů - přesouvat je dopředu nebo dozadu - překlápět je vertikálně nebo horizontálně, měnit jejich pořadí, duplikovat a odstraňovat.

Responsive image

Chcete-li otočit například tento diagram lidského ucha, použijte nástroj pro výběr, klepněte na objekt, se kterým chcete manipulovat a pomocí nástroje ho otočte doprava nebo doleva.

Import a export

Do Scrapbooku lze importovat následující formáty: .doc, .iwb (Interactive Whiteboard), pdf, ppt, a .xls. Chcete-li provést import, přejděte do menu Scrapbooku Soubor a vyberte Import.

Chcete-li přidat na stránku Scrapbooku stávající grafiku nebo jiné prvky, použijte na panelu nástrojů tlačítka Obrázek nebo Flash.

Soubory Scrapbook je možné ukládat v řadě různých formátů včetně .bmp, .jpg a .pdf. Na panelu menu klepněte na Soubor, potom Uložit jako a zvolte požadovaný formát souboru.

Responsive image

Nastavení pozadí

Zvolte typ pozadí

Scrapbook nabízí dva způsoby nastavení pozadí stránky.

 • Na panelu menu Scrapbooku klepněte na menu Stránka, potom na Nastavení pozadí, a použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení pozadí požadovaným způsobem. Responsive image
 • Na panelu nástrojů Scrapbooku vyberte Galerii a zvolte obrázek z Kolekce. Potom přetáhněte obrázek na stránku Scrapbooku, až uvidíte obraz rohu stránky přeložený vpravo dole a nahoře. Pusťte obrázek v jedné z přeložených oblastí.Responsive image

Nastavení pozadí pro více stránek

Pro každý otevřený soubor Scrapbooku můžete zvolit pozadí jedné stránky, použít nové nastavení pozadí pro všechny stránky a vytvořit výchozí nastavení pro všechny nové stránky.

V nastavení Použit vyberte možnost Aktuální stránka, pokud chcete pozadí použít pouze stránku, na které pracujete. Nebo vyberte Všechny stránky, když chcete pozadí použít pro všechny stránky v souboru Scrapbook.

Poznámka: Toto nastavení nahradí pozadí na všech stránkách a nelze ho vrátit zpět.

Zaškrtněte políčko Nové stránky, pokud chcete nastavit pozadí i pro všechny nové stránky, které budete přidávat do souboru Scrapbook. Nastavení pro nové stránky můžete kdykoli změnit. Při vkládání nových stránek použije Scrapbook ve výchozím nastavení vybrané nastavení pro nové stránky.

Poznámka: Chcete-li se vrátit k prázdnému pozadí pro nové stránky, musíte nastavit nové pozadí jako bílé a potom zaškrtnout políčko Nové stránky.

eBeam Tool Palette v ostatních aplikacích

Přehled

V libovolné aplikaci mimo eBeam Scrapbook vám eBeam Navigation Tool Palette umožní snadno pracovat se soubory a aplikacemi v počítači pomocí interaktivního stylusu jako bezdrátové myši.

Funkce myši zůstává aktivní, dokud nevyberete nástroj z Palety navigačních nástrojů.

Responsive image

Funkce

Pomocí nástroje Poznámky na obrazovce je možné vytvářet poznámky virtuálním inkoustem a ukládat je do Scrapbooku. Poznámka: V režimu Poznámky na obrazovce je navigace vypnutá.. Responsive image

Nástroj Klávesnice spustí obrazovkovou klávesnici dostupnou z operačního systému počítače, pomocí které je možné zadávat text klepáním na znaky na klávesnici interaktivním stylusem. Responsive image

Nástroj Scrapbook otevře aplikaci Scrapbook.

Nástroj Snímek pořídí snímek celé obrazovky nebo její části. Obrázky se uloží na stránku Scrapbooku, buď jako obrázek na pozadí nové stránky nebo jako prvek Scrapbooku na aktuální stránce. Responsive image

eBeam Annotation Tool Palette

Přehled

eBeam Annotation Tool Palette umožňuje psát, kreslit, přidávat tvary a mazat nad libovolnou aplikací nebo souborem v počítači. V tomto režimu je navigace vypnutá, takže to vypadá, jako když je celý displej pokrytý průhlednou skleněnou vrstvou. Chcete-li ukládat své poznámky, vyberte v Paletě nástrojů nástroj Kurzor a poznámky se budou ve výchozím nastavení ukládat do Scrapbooku. Chcete-li změnit výchozí nastavení a poznámky rušit, zvolte v Předvolbách Palety nástrojů tuto možnost.

Funkce

Responsive image

Pomocí nástroje Pero je možné vytvářet poznámky nad libovolným souborem nebo aplikací. Když používáte nástroj Pero, tlačítko zůstane zvýrazněné a uprostřed Palety nástroje poznámek se zobrazí aktuální nastavení barvy a tloušťky čáry.

Responsive image

Pomocí nástroje Tvary je možné kreslit v aktivním souboru tvary. V Paletě nástroje poznámek můžete vybrat typ tvaru, barvu a tloušťku čáry.

Responsive image

Nástroj Znovu umožňuje zopakovat poslední akci vrácenou nástrojem Zpět.

Responsive image

Pomocí nástroje Guma můžete smazat libovolné poznámky vytvořené pomocí Pera nebo Zvýrazňovače.

Responsive image

Nástroj Kurzor přepíná z vytváření poznámek na navigaci.

Responsive image

Pomocí nástroje Uložit uložíte snímek souboru s poznámkami a tvary do Scrapbooku jako novou stránku. Při ukládání nové stránky se na ploše zobrazí ikona Uložit. Pokud chcete trvale zachovat poznámky spojené s dokumentem, musíte soubor Scrapbook uložit.

Responsive image

Nástroj Zpět smaže poznámky vytvořené nástrojem Pero, Zvýrazňovač nebo Tvary.

Responsive image

Pomocí nástroje Zvýrazňovač je možné zvýrazňovat nad libovolným souborem nebo aplikací. Když používáte nástroj Zvýrazňovač, tlačítko zůstane zvýrazněné a uprostřed Palety nástroje poznámek se zobrazí aktuální nastavení barvy a tloušťky čáry.

Přechod od Palety nástroje poznámek zpět k Paletě nástroje navigace

Přehled

Responsive image

Chcete-li se vrátit k Paletě nástroje navigace, vyberte šipku na dolním okraji Palety nástroje poznámek. Ve výchozím nastavení se do Scrapbooku ukládají všechny poznámky na obrazovce. Chcete-li toto nastavení změnit, přejděte na eBeam Scrapbook Menu, vyberte Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka Vždy ukládat poznámky na obrazovce do Scrapbooku.

Scrapbook Meeting

Overview

Meetings let people view and participate in your session remotely anywhere there is an internet connection. The host can make their session secure with an optional password and if the device is used within a closed system, there are advanced options to create internal sessions.

Start a meeting

Start a meeting

Press the Meeting button in the toolbar to open the Meeting Panel on the right side of the Scrapbook window.

Start a meeting

To start a meeting, press the Start Meeting button in the Meeting Panel.

Host details

The Display name and Title are automatically populated, but you can also customize them to represent yourself and the meeting appropriately. Add a profile picture that will be your visual representation in the participant list. Press the Start Meeting button to start your session.

Optional password

Click the lock icon to add ro remove a password to your session.

Starting a Local Meeting Server

By default, eBeam uses the eBeam Global Server. Users can also create a Local Meeting Server within their own computer and host a meeting.

Installing the Local Meeting Server on your computer

 • Download the Install file and guide from www.luidia.com/app
 • Follow the procedures in the guide to install the Local Meeting Server

Refer to the minimum specifications listed in the guide to ensure the Local Meeting Server runs properly.

Setting up a Meeting Server in Scrapbook

The Meeting Server can be changed in the Scrapbook Network Options. By default the Meeting Server option is set to eBeam Global Server.

If users want to connect using an invitation message, you should not set up a Local Meeting Server.

Meeting Server 1
 • Navigate to [Setting]-[Options]-[Network]-[Meeting Server]-[Add]. User will be able to add new server
Meeting Server 1
 • Adding Meeting Server

  Server Name: [any name user selects]
  IP Address/port: [input server information]
  * Inquire to your IT administrator for server information

  Press [OK] to create a new server

Meeting Invites

Once a meeting has begun, you can invite other participants via email by clicking on the mail icon in the meeting panel or by sharing the meeting ID#.

The participant list sill show you who is currently connected. The host is able to allow or disallow interaction capabilities for each individual participant by clicking on the pencil icon next to their name. When the pencil icon is gray, they participant can only view the session. When the pencil is white, the user can fully interact with the meeting board.

Group chat

Use the Group Chat at the bottom of the meeting panel to chat with the connected users.

Join a meeting

Join a meeting

To join a meeting that has been started, press the Join Session button in the Meeting Panel.

Joining meeting details

 • Participants can also optionally customize their dispayed name and profile image as well.
 • Input the 9 digit numerical Meeting ID provided by the meeting host.
 • If the host set a password for the session, input it in the password field.
 • Press the Join Session button to join the meeting session.

Individual Assignment

With Individual Assignment, clients can write on their screen individually without needing specific authorization. Plus, the host can view all of the clients' screens on their display. The host can also choose to zoom in on one and share it with the rest of the clients.

Individual Assignment buttonIndividual Assignment view

 • Attention Mode

Attention Mode turns all of the clients’ screens off. The clients will not be able to write on the screen even if they have the writing authorization.

Attention Mode ButtonAttention Mode view

 • Saving Meeting Notes

When you leave the meeting room, you can either choose to save the meeting notes on the server or discard them. If you save them, people can access and download the notes after the host ends the meeting. If the host chooses to discard the meeting notes, they will not be uploaded to the server or accessible to anyone other than the host.

Attention Mode Button

Whiteboard Capture

Overview

The Scrapbook capture functionality and features are included in the latest version of the software. The capture software works with both the Capture Pack and eBeam’s latest Marker Pack accessories.

Calibration for Marker Pack and Capture Pack

Whiteboard Menu Option

In order to calibrate the software, make sure your hardware is set up properly and is recognized by the software. If your whiteboard has not been calibrated before, a calibration window will automatically open. To calibrate, tap the Marker Pens on the board as directed by the software. To manually start the calibration:

 • Select Yes when prompted, or

 • Select Calibrate Capture Area from the Capture Tools Menu.

You should always perform the calibration setup unless you are certain the Sensor hasn’t been moved since the last use.

Draw Angle

Proper Marker Angle

For best results, the marker should be used close to a 90 degree angle (perpendicular) from the draw surface. More than a 15 degree tilt may cause errant strokes.

Zdroje pro eBeam

eBeam Connect

eBeam Connect je cloudový nástroj pro spolupráci, který umožňuje vytvářet obsah a dokumenty. eBeam Connect pracuje se standardními webovými prohlížeči, takže každý, kdo vlastní zařízení s přístupem k Internetu, si může vytvořit účet, importovat a vytvářet dokumenty a připojovat se k live relacím, jejichž prostřednictvím může zobrazovat obsah a spolupracovat s jinými uživateli.

Zaregistrujte se ještě dnes!

Responsive image

eBeam Community Portal

Pomocí portálu eBeam Community Portal si můžete stáhnout nejnovější software, školicí materiály, ukázkové lekce a ukládat dokumenty do cloudu.

Vytvořte si účet ještě dnes.

Responsive image

Online zdroje

Podívejte se na seznam webových stránek eBeam, spravovaných týmem pedagogů. Tyto zdroje vám pomohou plánovat interaktivní lekce, maximalizovat zapojení studentů a poskytují přístup k obsahu, který můžete použít ve třídě.

Responsive image

eBeam Support

Navštivte technickou podporu eBeam na webu týkající se hardwaru i softwaru. Můžete odeslat dotaz pomocí webového formuláře nebo během pracovní doby hovořit s technikem.

Responsive image

Windows Install Help

If you run into an error while launching the application:

The program can't start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Solution

The missing dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is installed with a Windows update. To resolve this issue, download and install the Update for Universal C Runtime in Windows from Microsoft.

Note:

To install this update, you must have the following operating system updates installed on your system.